KONTAKT


Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00.

Świadczenia lekarskie udzielane są w godzinach 8.00-18.00.

Gabinet zabiegowy czynny jest w godzinach 7.45-18.00.


Codziennie w godzinach 18.00-8.00, a także w weekendy i święta świadczenia dla pacjentów udzielane są w Przychodni Rejonowej nr 1 w Puławach mieszącej się przy ul. Partyzantów tel. tel.: 81 45 -02- 510

Nasz adres:

NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej

ul. Centralna 15

24-100 Puławy

tel. 81 887 31 73; 81 888 15 85; 81 822 84 28

adres e-mail: rejestracja@cmrpulawy.pl