JAK ZOSTAĆ NASZYM PACJENTEM?

Lekarza POZ, oraz pielęgniarkę POZ można wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdą kolejną zmianę wnosi się opłatę.

Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana:

 • ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania
 • zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory się leczyłeś
 • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś
 • ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.

Aby zapisać się do danej przychodni należy złożyć deklarację wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ. Można to zrobić zarówno w rejestracji placówki, jak i przez internetowe konto pacjenta. Jest też możliwość samodzielnego wydrukowania i wypełnienia deklaracji, a następnie dostarczenia uzupełnionych dokumentów do danej placówki medycznej.

Druki deklaracji:

LEKARZ POZpobierz

PIELĘGNIARKA POZpobierz

Składanie deklaracji przez IKP

Żeby wybrać swojego lekarza POZ, położną POZ, pielęgniarkę POZ, należy:

 • zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

Dowiedz się, jak się zalogować na IKP

 • wejść w „Moje konto”
 • na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znaleźć właściwą pozycję i kliknąć „Wypełnij deklarację”
 • po wybraniu placówki/przychodni trzeba wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną i zatwierdzić.

Podobnie postępujemy, jeśli wybieramy za kogoś, czyli dziecko lub osobę, która nas upoważniła do działań na jej Internetowym Koncie Pacjenta. Tylko po drodze musimy przejść przez „Uprawnienia”, jak zawsze, gdy przechodzimy do konta podopiecznego.

Informacja o Twojej decyzji zostanie przekazana do przychodni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 1050)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2335)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 540)