GABIENT PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej:

Mariola Zdunkiewicz – tel. 512960123

Marzanna ArauczStrumnik – tel. 797732873

„Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

  • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:

    • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,

    • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;

  • świadczenia profilaktyki gruźlicy;

  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;

  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;

  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.” – źródło nfz.gov.pl